9. ročník

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE

Výsledky konverzační soutěže v AJ 2018/19

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V AJ

Témata


MORE 3

Slovní zásoba k učebnici More 3 v češtině

Present Perfect Simple

Předpřítomný čas prostý - prezentace


Past continuous

Prezentace - minulý čas průběhový

Past Simple

Minulý čas prostý - prezentace


Present Continuous

Přítomný čas průběhový - prezentace

Present Simple

Přítomný čas prostý - prezentace

Kalendář akcí