Dějepis=6.ročník

Starověký Egypt

zápis, vituální prohlídka, text o písmu

Pravěk I.

prezentace, zápis, pracovní list
6.B Úvodní informace

kritéria, portfolio, proč se učíme dějepis

Kalendář akcí