Dějepis=7.ročníkSvatá říše římská

prezentace, zápis, územní vývoj 

Vikingové

prezentace, texty, zápis


Podklady 7.B

První strana portfolia a kritéria

Franská říše

prezentace, text o Karlu Velikém


Arabská říše, Islám

Výpisky, které jste si sami vytvořili

7.B - Stěhování národů

Zánik Říma, středověk, stěhování národů, Hunové

Kalendář akcí