Matematika 9. ročník 2018/19

9.B Příprava na závěrečnou práci

Funkce - lineární, lomené, soustavy rovnic, podobnost, objem a povrch jehlanu, kužele, koule, příklady na...

9.B Podobnost

Co to je? Kdy jsou dva trojúhelníky podobné?


9.B Kužel

co to je, jeho povrch a objem

9.B Lomené výrazy - procvičování

pracovní listy s příklady na procvičování


9.B Funkce

Co je funkce, D(f), H(f) ... kdy je rostoucí, kdy klesající ... jak ji můžeme vyjádřit ... přímá úměrnost,...

9.B Rovnice s neznámou ve jmenovateli

jak tyto rovnice řešíme, řešené příklady


9.B Lomené výrazy II

Lomené výrazy násobíme a dělíme, příklady na procvičování

9.B Slovní úlohy nejen o pohybu

Řešíme slovní úlohy pomocí jedné rovnice nebo soustavy rovnic ...


9.B Soustava rovnic - příklady

Pár příkladů na procvičování, správný výsledek ověřte zkouškou:-) Nezapoměňte, zkoušku musíte udělat pro obě rovnice.

9.B Soustava rovnic

Co to soustava rovnic o dvou a více neznámých vlastně je, co je  řešením soustavy rovnic a jak soustavu můžeme řešit...


9.B Jehlan

co to je, jeho povrch a objem

9.B Lomené výrazy

Co je lomený výraz, kdy má lomený výraz smysl, rozšiřujeme i krátíme, sčítáme, odčítáme


9.B OPAKUJEME ...

Mocniny, počítáme s mnohočleny, ...

9.B Týdenní DÚ

Opakování (příprava na přijímací zkoušky)


9.B Portfolio

Co má vaše portfolio obsahovat a jaké je jeho hodnocení ... odevzdat 5.6. (dobrovolné)

Hodnocení

Co vše zahrnuje výsledná známka z matematiky.


Pomůcky

Co potřebujete na hodiny matematiky.

Kalendář akcí